Ειδήσεις Tomorrownews @ Facebook

Ειδήσεις Tomorrownews @ Twitter

Ειδήσεις Tomorrownews @ Viber

Tomorrownews app στο Google Play Store

Συνεδριακός Τουρισμός : Ο κορονοϊός «αλλάζει» και τα συνέδρια | Της Ιωάννας Διβριώτη

 Από τα μέτρα πρόληψης της πανδημίας του COVID – 19 δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί και ο τρόπος διεξαγωγής  των συνεδρίων, καθώς σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου τουρισμού, που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο Διαύγεια στις 3/7/20 τα επιστημονικά, επαγγελματικά και λοιπά συνέδρια θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται με φυσική παρουσία προκαθορισμένου αριθμού προσώπων και σύμφωνα με όλους τους υγειονομικούς κανόνες.

Περισσότερες ειδήσεις